ЗА НАС

 

"Уеб Финанс Холдинг" АД /предишно наименование "Финанс Консултинг" АД / е българска компания, създадена през 2002 г., с основен предмет на дейност: консултация и управление на дългови портфейли, управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и правни услуги. Дружеството е специализирано в извършването на сделки за придобиване на права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.

 

За периода на съществуването си "Уеб Финанс Холдинг" АД е осъществило успешна реализация на придобити пакети вземания от обявените в несъстоятелност и заличени към настоящия момент: "Добруджанска банка" АД, "Капиталбанк" АД, "Кристалбанк" АД, "Банка за земеделски кредит" АД, "Международна банка за търговия и развитие" АД, пакети от вземания на "ТСБaнк" АД и "Първа частна банка" АД.

 

Партньори на "Уеб Финанс Холдинг" АД са български и чуждестранни фирми, търговски банки и инвестиционни дружества, включително "УниКредит Булбанк" АД, "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, "Банка ДСК" АД, "Българска банка за развитие" АД, "Обединена българска банка" АД, "Централна кооперативна банка" АД, "Актавис" АД и много други.

 

През периода 2010 - 2018 г. Дружеството преориентира основната си дейност от събиране на вземания към структуриране на финансова група – холдинг.

За горепосоченият период "Уеб Финанс Холдинг" АД осъществява редица придобивания на дялови участия в компании, опериращи във финансовия сектор, както следва:

 

• Животозастрахователна Компания “Съгласие” ЕАД

• “Конкорд Асет Мениджмънт” АД

• “Кеш Адванс България” ЕООД

• “Съгласие Инс Брокер” ЕООД

• “Ефко груп” АД

• “БМ Лизинг” ЕАД

• “Контрол и Инженеринг” АД

• “ТАО Билдинг” ЕООД

• “Ситняково инвестмънтс” ЕООД

• “Служба за трудова медицина Хипократ” ЕООД

• Пенсионно-осигурителна Компания „Съгласие“

• Тексимбанк АД


Web Finance Holding Presentation in pdf.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ